Belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan sözleşmeli personelin naklen atama ya da becayiş yoluyla başka bir belediyeye veya il özel idaresine geçişi

          5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde ya da il özel idarelerinde sözleşmeli personel olarak çalışanların, başka bir şehirdeki üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi, eşinin başka bir yerleşim yerinde çalışması, kendisinin veya

Read more