Mahalli idarelerde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerin ek ödemeye esas hizmet sürelerinin belirlenmesinde geçici işçi olarak geçen süreler dikkate alınır mı?

       Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinde geçici işçi olarak çalışmakta iken 5620 sayılı “Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı

Read more

Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışanlar, ek ödeme ile birlikte sosyal denge tazminatı alabilir mi?

       5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine

Read more