Mahkemeler tarafından haksız nedenle işten çıkarıldığına karar verilenlere ödenecek tazminatların gelir vergisine tabi olup olmayacağına ilişkin Danıştay Kararı

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: İşten çıkarılan ve mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen işçiye, işten çıkarılmış olması sebebiyle çalışamadığı sürelere ilişkin olarak en çok dört aya kadar olan ücret kayıplarının telafisi amacıyla verilecek tazminat üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiğine; mahkemenin verdiği işe iade kararı sonrasında bir aylık süre içerisinde işe başlatılması talebinde bulunup da işe başlatılmayan işçiye ise dört aylık ücreti ila sekiz aylık ücreti arasında mahkemeler tarafından takdir olunacak tutarda ödenecek tazminat üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılamayacağına ilişkin olarak Danıştay 3. Dairesi tarafından verilmiş olan 15.2.2007 tarihli ve Esas No: 2006/3799 Karar No: 2007/414 Karar.

Kararın tamamına yazının üzerinden tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.