Yan sütun

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar([1]) (Ocak 2011 itibariyle güncellenmiş hali)   Bakanlar Kurulu Kararının; Tarihi ve No’su                                     : 6/6/1978-7/15754 Dayandığı Kanun                                 : 28/2/1978-2143 Yayımlandığı Resmi Gazete                   : 28/6/1978-16330   Madde 1- (Değişik:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu […]