Türk Silahlı Kuvvetlerinden İlişiği Kesilenlerden, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 32 nci Maddesi Uyarınca “Araştırmacı” Kadrosuna Atananlar, Bu Unvanda Görev Yaptığı Sürede Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanabilir mi?

Yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmekle birlikte 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen geçici 32

Read more