Etiket: Yaşlı ve Muhtaç

Muhtaç Yaşlıların Aylık Tutarları

2022 Sayılı Kanun Çerçevesinde Muhtaç Yaşlılara Ödenmekte Olan Aylıklardaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması                   Yıllar Yaşlılık Aylığı Yıllık TÜFE Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%)** Aylık Tutarı* Artış Oranı (%) 31-12-2002 24,5     397,02 142,37 31-12-2003 51,45 110,00 […]