Etiket: vergi müfettişi

Vergi Kontrol Memurluğundan Emekli Olanların Vergi Müfettişlerine İlişkin Ek Gösterge ile Makam ve Görev Tazminatından Yararlanamayacağı Yönünde Mahkeme Kararı

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: Vergi Kontrol Memuru olarak görev yapmakta iken emekli aylığı bağlanmış olanlar ile Vergi Kontrol Memuru olarak çalıştıktan sonra başka kadro unvanlarına geçiş yapan ve daha sonra emekliye ayrılanların emekli aylıklarının Vergi Müfettişi kadro unvanı için belirlenmiş olan 3600 ek gösterge rakamı esas alınarak yükseltilmesi ve kendilerine emekli aylıkları ile birlikte […]

Vergi Denetmenliğinden Emekliye Ayrılanların Emekli Aylıkları

Vergi Denetmeni olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılanların emekli aylıklarının, “Vergi Müfettişi” kadro unvanı için belirlenmiş olan 3600 ek gösterge rakamı ile 2000 gösterge rakamı üzerinden tazminatı ve 8000 gösterge rakamı üzerinden görev tazminatı esas alınarak bir yükseltme yapılmasının gerektiği hususunda yoğun bir talep olduğu görülmektedir. Vergi Denetmeni olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılanlardan durumları […]

Vergi Kontrol Memurlarının Emekli Aylıkları

Vergi Kontrol Memuru olarak çalışanlardan Vergi Denetmenliğine atanmaksızın emekliye ayrılanlar Vergi Müfettişlerinin ek göstergelerinden ve makam tazminatından yararlanabilir mi? Vergi Kontrol Memuru olarak çalışmış olanlardan hiç Vergi Denetmenliğine atanmaksızın doğrudan Vergi Kontrol Memuru unvanından ya da herhangi bir yöneticilik kadrosuna geçtikten sonra emekliye ayrılanlar, Vergi Denetmenlerinin Vergi Müfettişliğine geçirilmesi sonrasında kendi emekli aylıklarının da “Vergi […]