Etiket: ücret tavanı 2013

Mahalli idare sözleşmeli personeli 2013 yılı ücret tavanları ve ek ödeme oranları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli 04.01.2013/72 Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: (2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 03.01.2013 […]