Etiket: Türkiye Körler Federasyonu

Özürlü raporları ile ilgili Danıştay Kararı

Davanın Konusu ve Özeti: Türkiye Körler Federasyonu tarafından, 30.3.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin yetki yönünden tamamının; bu uygun görülmediği takdirde, 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin; 8. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinin; 9. maddesinin 4. ve 5. fıkralarının; 15. maddesinin ve […]