Etiket: teşvik cezalarına af

Sigorta Prim Teşviği Cezalarına Af Geliyor

15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gece Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmesi tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da görüşülecek olan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi öngörülen ek 14 üncü maddede aşağıda belirtildiği […]