Etiket: teknik personel

15.10.2008 tarihinden sonra memuriyete giren teknik personel ile sağlık personelinin sigorta primine esas aylık derecelerinin belirlenmesi

151.10.2008 tarihinden sonra memuriyete giren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların memuriyete girmeden önce teknik ve sağlık hizmetlerinde sözleşmeli veya sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin anılan Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi çerçevesinde sigorta primlerinin hesabına esas alınmak üzere […]