Etiket: sözleşmeli öğretmen sınavı

Öğretmen Alım Yöntemi Değişti

27.07.2016 tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrası ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye Ek Madde 4 şeklinde yeni bir madde eklenerek, öğretmen alım […]