Etiket: sözleşmeli belediyeci

Belediyelerde, il özel idarelerinde veya diğer kamu kurumlarında “Avukat” olarak kısmi zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar için sigorta primi ödenmesi gerekir mi?

Bu yazıda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde ve “Avukat” pozisyonunda kısmi zamanlı olarak sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan kişiler için ay içerisinde fiilen çalıştıkları gün üzerinden sigorta primi ödenmesinin gerekip gerekmediğine açıklık getirilecektir. 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık […]

Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel olarak Çalışanlar Yemek Yardımından Yararlanabilir mi?

Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personelin, 31.12.2013 tarihine kadar olan dönem içerisinde 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesi uyarınca uygulanacak yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmekte olup, bu konuyla ilgili mevzuata aşağıda […]

Belediye Sözleşmeli Personelinden Tutuklananlara Tutukluluk Hali Süresince Ücret Ödenebilir mi ve Sözleşmesi Yenilenebilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken bir soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilenlere, sözleşmelerinin geçerlilik süresi içinde kalan tutukluluk hali süresince ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği ile bu kişiler için tutukluluk hali devam ederken sözleşme sürelerinin bitiminden sonra yeni bir sözleşme düzenlenip düzenlenemeyeceği […]

Belediye Başkanları Belediye Meclisi Kararı Alınmaksızın Sözleşmeli Personel Ücreti Belirleyebilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belediyelerde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek aylık net sözleşme ücretinin, belediye meclisi tarafından belirlenmesinden kaçınıldığı hallerde, söz konusu ücretin belediye başkanı tarafından belirlenip belirlenemeyeceği hususunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu yazıda, ilgili mevzuat hükümleri de belirtilerek belediye başkanlarının böyle bir belirleme yapıp yapamayacağına açıklık getirilmeye […]

Belediyelerdeki sözleşmeli personel, Belediye’ye ait şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir mi?

Belediyelerdeki sözleşmeli personel, Belediye’ye ait şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir mi? Çalışma Esasları 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca belediyelerde veya mahalli idare birliklerinde çalıştırılan sözleşmeli personelin, belediyeye veya mahalli idare birliğine ait şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt […]

Sözleşmeli Personelin Kazanç Getirici Başka Bir İşte Çalışması

Mahalli idarelerde kısmi zamanlı veya tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler kazanç getirici başka işlerde çalışabilir mi? Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişilerin; serbest avukatlık, serbest veterinerlik veya doktorluk örnekleri başta olmak üzere, kazanç getirici başka […]