Etiket: Sözleşmeli 2013 ücret artışları

Kit’lerdeki sözleşmeli personelin 2013 yılı ücretleri için YPK kararı ile bir belirleme yapılacak mı?

       Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvel’de yer alan pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanların 2013 yılına ilişkin temel ücretlerinin belirlenmesi veya söz konusu personelin temel ücretlerinde 2013 yılı için yapılacak artışların tespiti için Yüksek Planlama Kurulunca bir karar alınıp alınmayacağı hususunda sorularla karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, kamu iktisadi teşebbüslerinde […]