Etiket: Sağlık Uygulama Tebliği

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 25.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL ÇERÇEVESİ

       1- Tebliğ değişikliğinin 1 inci maddesinin getirdiği yenilikler; a) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasındaki dönemde, yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasındaki dönemde, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları ise intibak eğitimine […]