Etiket: prime esas kazanç

Kamu Kurumlarında Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) Fıkrasına Göre Geçici Personel Olarak Çalıştırılanlar İçin İşsizlik Sigortası Primi Ödenir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre geçici personel olarak çalıştırılmak üzere işe alınan veya özelleştirme sonrasında iş sözleşmeleri sona erdirilen işçilerden daha sonra aynı dayanak çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmaya başlayanların ücretleri üzerinden işsizlik sigortası  primi ödenip ödenmeyeceği hususunda farklı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, söz konusu kişilerin ücretlerinden işsizlik […]

Milli Eğitim Bakanlığınca kadrosuz olarak sadece ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan usta öğreticiler ile öğretmenler için işsizlik sigortası primi ödenir mi?

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çıraklık ve halk eğitim merkezlerinde herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın ek ders ücreti karşılığında usta öğretici olarak çalıştırılan kişiler veya Milli Eğitim Bakanlığı İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sadece ders ücreti ödenerek okullarda öğretmen olarak çalıştırılan kişilerin ücretleri üzerinden işsizlik sigortası primi ödenip ödenmeyeceği hususunda farklı uygulamalar yapıldığı yönünde […]

15.10.2008 tarihinden sonra memuriyete giren teknik personel ile sağlık personelinin sigorta primine esas aylık derecelerinin belirlenmesi

151.10.2008 tarihinden sonra memuriyete giren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların memuriyete girmeden önce teknik ve sağlık hizmetlerinde sözleşmeli veya sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin anılan Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi çerçevesinde sigorta primlerinin hesabına esas alınmak üzere […]