Etiket: özürlü engelli aylığı

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN       Kanun Numarası               : 2022     Kabul Tarihi                      : 1/7/1976     Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 10/7/1976   Sayı : 15642           Madde 1- (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her […]