Etiket: nöbet ücretinde sigorta

Sözleşmeli olarak çalışan sağlık personelinin nöbet ücretinden sigorta primi kesilir mi?

       Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesine göre ödenmekte olan nöbet ücretinden sigorta primi kesilip kesilmeyeceği hususunda uygulamada tereddütler yaşandığından, bu yazıda konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.        Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek […]