Etiket: kısmi zamanlı sözleşmeli personel

Sözleşmeli Personelin Kazanç Getirici Başka Bir İşte Çalışması

Mahalli idarelerde kısmi zamanlı veya tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler kazanç getirici başka işlerde çalışabilir mi? Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişilerin; serbest avukatlık, serbest veterinerlik veya doktorluk örnekleri başta olmak üzere, kazanç getirici başka […]