Etiket: kısmi zamanlı avukat

Belediyelerde, il özel idarelerinde veya diğer kamu kurumlarında “Avukat” olarak kısmi zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar için sigorta primi ödenmesi gerekir mi?

Bu yazıda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde ve “Avukat” pozisyonunda kısmi zamanlı olarak sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan kişiler için ay içerisinde fiilen çalıştıkları gün üzerinden sigorta primi ödenmesinin gerekip gerekmediğine açıklık getirilecektir. 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık […]

Avukatlar birden fazla mahalli idarede kısmi zamanlı avukat olarak çalışabilir mi?

       Belediyelerde ve il özel idarelerinde ya da mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen avukatların, bir başka belediye veya il özel idaresinde ya da mahalli idare birliğinde aynı madde çerçevesinde kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırıldığı karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda, böyle bir uygulamanın mümkün […]