Etiket: kıdem- tazminatı

Kamu kurumlarında işçi olarak çalışmakta iken KPSS neticesinde memur veya sözleşmeli personel olarak ataması yapılanların kıdem tazminatı

       Belediyelerde ve diğer kamu kurumlarında işçi olarak çalışmakta iken, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları çerçevesinde diğer kamu kurumlarına memur veya sözleşmeli personel olarak ataması yapılanlara, işçi olarak geçen hizmet süreleri için önceki kurumları tarafından kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği uygulamada tereddütlere sebep olmaktadır. Bu yazıda, konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.        1- 1475 sayılı İş […]

Belediye şirketlerinde çalıştıktan sonra belediyede kadroya geçen işçilerin kıdem tazminatı hakları

       Bir belediyenin şirketinde işe başlayıp bu şirkette bir müddet çalıştıktan sonra aynı belediyede önce geçici işçi olarak daha sonra da sürekli işçi olarak çalışmış olan veya belediyenin şirketinde işe başlayıp bu şirkette bir müddet çalıştıktan sonra aynı belediyede doğrudan sürekli işçi kadrosuna geçmiş olan işçilerin kıdem tazminatlarının hesabına esas hizmet sürelerinin tespitinde, belediye şirketinde […]

Bulgaristan’da askerlik yaptıktan sonra türk vatandaşlığına geçerek işçi olarak çalışanların kıdem tazminatına esas hizmet süreleri

          Bulgaristan göçmeni olup Türk vatandaşlığına geçenlerden, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmakta iken emekliliğe hak kazananların, Bulgaristan’da muvazzaf askerlikte geçirmiş oldukları sürelerin, kıdem tazminatlarının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda uygulamada tereddüte düşüldüğü görülmektedir.           1475 sayılı İş Kanununun “Kıdem Tazminatı” başlıklı 14 üncü maddesi dışındaki maddeleri, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. […]