Etiket: Kariyer Uzman

Kariyer Uzmanların Ve Denetim Elemanlarının Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Alınacak Özel Hizmet Tazminatı Oranları

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyle; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı bölümüne (ğ) bendi eklenmesi ve bu bentte sayılan kadro unvanları için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) […]