Etiket: Kapsam Dışı Personel

Kapsam Dışı İşçi Statüsünde Çalışanlara 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci Maddesine Göre Aile Yardımı Ödeneği Verilebilir mi?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(TPAO), BOTAŞ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN, Karadeniz Bakır İşletmeleri, EXİMBANK gibi kuruluşlarda kapsam dışı işçi statüsünde çalışan personelden ya da diğer kurumlardaki işçilerden bazıları, 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci madde çerçevesinde kendilerine aile yardımı […]