Etiket: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

Kit’lerdeki sözleşmeli personelin 2013 yılı ücretleri için YPK kararı ile bir belirleme yapılacak mı?

       Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvel’de yer alan pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanların 2013 yılına ilişkin temel ücretlerinin belirlenmesi veya söz konusu personelin temel ücretlerinde 2013 yılı için yapılacak artışların tespiti için Yüksek Planlama Kurulunca bir karar alınıp alınmayacağı hususunda sorularla karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, kamu iktisadi teşebbüslerinde […]

Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışanlar, ek ödeme ile birlikte sosyal denge tazminatı alabilir mi?

       5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre verilmekte olan ek ödeme ile birlikte mahalli idareler ile sendikalar arasında yapılacak toplu sözleşme hükümlerine bağlı olarak 375 sayılı […]