Etiket: İşçiler yıllık ücretli izin süresi

Devlet Memurluğundan İstifa Ettikten Sonra Kamu Kurumlarında İşçi Olarak Çalışmaya Başlayanların Yıllık Ücretli İzin Süresine Esas Alınacak Toplam Hizmet Süresi

Devlet memuru statüsünde görev yapmakta iken, bu görevinden çekilerek aynı kamu kurumunda veya başka bir kamu kurumunda işçi statüsünde çalışmaya başlayanların, yılık izin sürelerinin hesabında Devlet memuru olarak geçen hizmet sürelerinin dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin mevzuat hükümleri ile bu konuda yapılacak uygulama aşağıda belirtilmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, işveren; işçi […]