Etiket: işçi

Bulgaristan’da askerlik yaptıktan sonra türk vatandaşlığına geçerek işçi olarak çalışanların kıdem tazminatına esas hizmet süreleri

          Bulgaristan göçmeni olup Türk vatandaşlığına geçenlerden, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmakta iken emekliliğe hak kazananların, Bulgaristan’da muvazzaf askerlikte geçirmiş oldukları sürelerin, kıdem tazminatlarının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda uygulamada tereddüte düşüldüğü görülmektedir.           1475 sayılı İş Kanununun “Kıdem Tazminatı” başlıklı 14 üncü maddesi dışındaki maddeleri, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. […]

Bayram bitimini izleyen cumartesi günü fazla çalışma yaptırılan işçilerin fazla çalışma ücretleri

           Dini ve milli bayramlar için verilen tatil günlerinin Cuma akşamı son ermesi ve kamu kurumlarında veya özel sektörde çalışan işçilerin bu şekilde tatilde geçirilen Cuma gününü izleyen Cumartesi günü çalıştırılmaları halinde, bu çalışmanın bayram gününde veya genel tatil gününde çalışma kabul edilerek kendilerine artırımlı ücret ödenip ödenmeyeceği, uygulamada karşılaşılan sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Bu yazıda, konuya […]