Etiket: iş sonu tazminatı nasıl hesaplanır

Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatının Hesabı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre veya 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanların iş sonu tazminatlarının hesabında hangi ücret tutarının esas alınacağı, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi olup, bu yazıda da söz konusu soruna açıklık getirilmeye çalışılacaktır. 1- […]