Etiket: haksız fesih tazminatının gelir vergisi

Mahkemeler tarafından haksız nedenle işten çıkarıldığına karar verilenlere ödenecek tazminatların gelir vergisine tabi olup olmayacağına ilişkin Danıştay Kararı

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: İşten çıkarılan ve mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen işçiye, işten çıkarılmış olması sebebiyle çalışamadığı sürelere ilişkin olarak en çok dört aya kadar olan ücret kayıplarının telafisi amacıyla verilecek tazminat üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiğine; mahkemenin verdiği işe iade kararı sonrasında bir aylık süre içerisinde işe başlatılması talebinde bulunup […]