Etiket: geçici işgöremezlik ödeneği

Sözleşmeli personele doğum izni süresince geçici işgöremezlik ödeneği ödenmesi

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalışan kadınlar ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca belediyelerde ver il özel idarelerinde tam zamanlı sözleşmeli olarak görev yapan kadınlara ücretli doğum izni verilip verilmeyeceği ile izin verilmesi halinde bunun süresi ve ilgililere Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen […]