Etiket: Emeklilik İptali

Gerekli Şartları Taşımadıklarının Tespit Edilmesi Sebebiyle Emekliye Sevkleri İptal Edilen Memurlar İle İlgili Yapılacak İşlem

Sosyal Güvenlik açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta iken istekleri üzerine emekliye sevk edilenlerden daha sonra gerekli yaş koşulunu doldurmamış olduğu ve gerekli olan süre kadar çalışmamış olduğu tespit edilenlerin tekrara memurluğu başlatılıp başlatılmayacağı veya bunların emekliye sevk edildikten sonra çalışmaksızın geçen süreleri için kendilerine eski kamu kurumları tarafından aylık […]