Etiket: emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı

İSTİFA EDEN MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: Devlet memuru olarak veya 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak başka bir statüde çalışmakta iken bu görevinden istifa ederek işçi statüsünde veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlayan ve daha sonra da emekli olanlara, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık olarak emekli […]