Etiket: ek gösterge

EK GÖSTERGE DEĞİŞİKLİĞİNDE, GÖREV AYLIĞI İLE EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK HESABININ KANUNİ DAYANAKLAR VE ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI

      657 sayılı Devlet memurları Kanuna tabi olarak görev yapan kamu personelinden, halen bulunduğu kadro unvanı için uygulanması gereken ek gösterge rakamı, daha önce görev yaptığı unvana ilişkin ek gösterge rakamından daha düşük olanların, görev aylığı tutarlarının ve emeklilik keseneğine esas aylık tutarlarının hesaplanmasında hangi ek gösterge rakamının esas alınacağı, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.       Konu, […]

6360 sayılı Kanun Gereğince Büyükşehir Belediyesine veya İlçe Belediyesine Dönüştürülen Belediyelerden Veya Aynı Yerdeki Diğer Kamu Kurumlarından Emekli Olanların Aylıklarında Yeni Emsali Kadrolar Sebebiyle Artış Olur mu?

      12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, bazı illerde büyükşehir belediyesi kurulması, büyükşehir belediyesi kurulan illerde il özel idareleri ile belde belediyelerinin veya ilk kademe belediyelerinin kapatılması; ayrıca, diğer illerde de bazı beldelerin birleştirilerek ilçe […]

Öğretmen Olarak Görev Yapanlardan Başka Bir Kadroya Atananlar, Öğretmenler İçin Belirlenmiş Olan Ek Göstergeden Yararlanabilir mi?

Öğretmen kadro unvanında ve kazanılmış hak aylığı derecesi 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derecede iken memuriyetten ayrılan ve daha sonra başka unvanda yeniden Devlet memurluğuna atanan ya da yine Öğretmen kadro unvanında ve kazanılmış hak aylığı derecesi 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derecede iken başka bir kadro […]

Belediye Başkan Yardımcılığından Sonra Müdür Olarak Atananların Ek Göstergesi

Belediye Başkan Yardımcısı” kadrosuna asil olarak atanarak bu kadroda görev yaptığı sırada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “6-Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda” bölümü uyarınca 3000 ek gösterge rakamından yararlanan ve daha sonra aynı belediyede veya başka bir belediyede “Müdür” olarak ataması yapılanların hangi ek gösterge rakamından yararlanmaya […]

Vergi Kontrol Memurlarının Emekli Aylıkları

Vergi Kontrol Memuru olarak çalışanlardan Vergi Denetmenliğine atanmaksızın emekliye ayrılanlar Vergi Müfettişlerinin ek göstergelerinden ve makam tazminatından yararlanabilir mi? Vergi Kontrol Memuru olarak çalışmış olanlardan hiç Vergi Denetmenliğine atanmaksızın doğrudan Vergi Kontrol Memuru unvanından ya da herhangi bir yöneticilik kadrosuna geçtikten sonra emekliye ayrılanlar, Vergi Denetmenlerinin Vergi Müfettişliğine geçirilmesi sonrasında kendi emekli aylıklarının da “Vergi […]