Etiket: Bulgaristan göçmeni maaşı

3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun

VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN       Kanun Numarası                        : 3292     Kabul Tarihi                               : 28/5/1986     Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 3/6/1986       Amaç ve kapsam     Madde 1- (Değişik: 24/7/2008-5793/16 md.) Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu […]