Etiket: Belediye Müdürü

Belediye Başkan Yardımcılığından Sonra Müdür Olarak Atananların Ek Göstergesi

Belediye Başkan Yardımcısı” kadrosuna asil olarak atanarak bu kadroda görev yaptığı sırada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “6-Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda” bölümü uyarınca 3000 ek gösterge rakamından yararlanan ve daha sonra aynı belediyede veya başka bir belediyede “Müdür” olarak ataması yapılanların hangi ek gösterge rakamından yararlanmaya […]