Etiket: 657/4-B sözleşmeli

Kendi İsteğiyle Görevinden Ayrılan Sözleşmeli Personele İş Sonu Tazminatı Ödenebilecek Haller

Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre veya mahalli idarelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanlardan sözleşmeleri devam ettiği halde kendi istekleriyle görevinden ayrılan veya sözleşme süreleri sona ermiş olup da kendi istekleriyle sözleşmelerini yenilemeyenlere hangi şartları taşımaları halinde iş sonu tazminatı […]