Etiket: 6111 sayılı Kanun madde 166

Belediyelerde ve İl Özel İdarelerinde İşçi Olarak Çalışmakta İken İstihdam Fazlası Belirlenerek Diğer Kamu Kurumlarına Devredilenlerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzin Haklarının Karşılığı Hangi Kurum Tarafından Ödenir?

Belediyelerde ve il özel idarelerinde işçi olarak çalışmakta iken 6111 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi çerçevesinde ihtiyaç fazlası belirlenmek suretiyle diğer kamu kurumlarına devredilenler için söz konusu 166 ncı maddede sadece kıdem tazminatı haklarının devredildikleri yeni kurumların sorumluluğuna bırakıldığı, diğer haklarının ayrıldıkları belediye veya il özel idaresi tarafından ödenmesi yönünde düzenleme yapılmış olduğu belirtilerek, bu […]