Etiket: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 440 ıncı Maddesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan İşçilere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 440 ıncı Maddesi Çerçevesinde Ölüm Yardımı Ödemesi Yapılması Gerekir mi?

11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 440 ıncı maddesinde, işçi ile işveren arasında düzenlenen sözleşmenin, işçinin ölümünü ile sonlanması durumunda, işveren tarafından; işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, hizmet ilişkisi beş yıldan az sürmüş olan işçiler için bir aylık ücretleri tutarında, hizmet ilişkisi beş yıldan fazla […]