Etiket: 5510 sayılı Kanun sigorta primine esas kazanç

Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışında çalıştırılan sözleşmeli personelin teşvik ödeneğinden sigorta primi kesintisi yapılacak mı?

Bu yazımızda, Dışişleri Bakanlığına bağlı yurtdışı temsilciliklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca çalıştırılmakta olan Türk uyruklu sözleşmeli personele, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “Teşvik ödeneği” başlıklı 17 nci maddesi çerçevesinde verilen “Teşvik Ödeneği”nin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesi […]