Etiket: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

Gerekli Şartları Taşımadıklarının Tespit Edilmesi Sebebiyle Emekliye Sevkleri İptal Edilen Memurlar İle İlgili Yapılacak İşlem

Sosyal Güvenlik açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta iken istekleri üzerine emekliye sevk edilenlerden daha sonra gerekli yaş koşulunu doldurmamış olduğu ve gerekli olan süre kadar çalışmamış olduğu tespit edilenlerin tekrara memurluğu başlatılıp başlatılmayacağı veya bunların emekliye sevk edildikten sonra çalışmaksızın geçen süreleri için kendilerine eski kamu kurumları tarafından aylık […]

Öğretmen Olarak Görev Yapanlardan Başka Bir Kadroya Atananlar, Öğretmenler İçin Belirlenmiş Olan Ek Göstergeden Yararlanabilir mi?

Öğretmen kadro unvanında ve kazanılmış hak aylığı derecesi 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derecede iken memuriyetten ayrılan ve daha sonra başka unvanda yeniden Devlet memurluğuna atanan ya da yine Öğretmen kadro unvanında ve kazanılmış hak aylığı derecesi 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derecede iken başka bir kadro […]

Belediye Başkan Yardımcılığından Sonra Müdür Olarak Atananların Ek Göstergesi

Belediye Başkan Yardımcısı” kadrosuna asil olarak atanarak bu kadroda görev yaptığı sırada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “6-Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda” bölümü uyarınca 3000 ek gösterge rakamından yararlanan ve daha sonra aynı belediyede veya başka bir belediyede “Müdür” olarak ataması yapılanların hangi ek gösterge rakamından yararlanmaya […]