Etiket: 5393/sözleşmeli personel

Sulama Birliklerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilir mi?

Sulama birlikleri ile ilgili mevzuat değişikliği sonrasında bu birliklerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunda tereddütler oluştuğundan, bu yazıda, konu ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. 08.03.2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile yapılan düzenlemeler neticesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen […]

Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel olarak Çalışanlar Yemek Yardımından Yararlanabilir mi?

Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personelin, 31.12.2013 tarihine kadar olan dönem içerisinde 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesi uyarınca uygulanacak yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmekte olup, bu konuyla ilgili mevzuata aşağıda […]

Belediye Sözleşmeli Personelinden Tutuklananlara Tutukluluk Hali Süresince Ücret Ödenebilir mi ve Sözleşmesi Yenilenebilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken bir soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilenlere, sözleşmelerinin geçerlilik süresi içinde kalan tutukluluk hali süresince ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği ile bu kişiler için tutukluluk hali devam ederken sözleşme sürelerinin bitiminden sonra yeni bir sözleşme düzenlenip düzenlenemeyeceği […]

Belediye Başkanları Belediye Meclisi Kararı Alınmaksızın Sözleşmeli Personel Ücreti Belirleyebilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belediyelerde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek aylık net sözleşme ücretinin, belediye meclisi tarafından belirlenmesinden kaçınıldığı hallerde, söz konusu ücretin belediye başkanı tarafından belirlenip belirlenemeyeceği hususunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu yazıda, ilgili mevzuat hükümleri de belirtilerek belediye başkanlarının böyle bir belirleme yapıp yapamayacağına açıklık getirilmeye […]

Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışanlar, ek ödeme ile birlikte sosyal denge tazminatı alabilir mi?

       5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre verilmekte olan ek ödeme ile birlikte mahalli idareler ile sendikalar arasında yapılacak toplu sözleşme hükümlerine bağlı olarak 375 sayılı […]