Etiket: 5393 Sözleşmeli personel

Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmakta İken Devlet Memurluğuna Geçirilenlerin Emekli Keseneğine Esas Aylık Derece Ve Kademesi Olur Mu?

      Kamu kurum veya kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası veya diğer kanunlar çerçevesinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 9 uncu maddesine göre Devlet memurluğuna geçirilenlerin kazanılmış […]

Sözleşmeli Personelin Kazanç Getirici Başka Bir İşte Çalışması

Mahalli idarelerde kısmi zamanlı veya tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler kazanç getirici başka işlerde çalışabilir mi? Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişilerin; serbest avukatlık, serbest veterinerlik veya doktorluk örnekleri başta olmak üzere, kazanç getirici başka […]

Sözleşmeli Personel Aile Yardımı

5393 sayılı Kanuna göre mahalli idarelerde veya 657 sayılı Kanunun 4/b maddesine göre diğer kamu kurumlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlar aile yardımı ödeneğinden yararlanabilir mi? Özellikle 5393 sayılı Kanun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak çalışanlar başta olmak üzere, sözleşmeli personelin aile yardımı ödeneğinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Bu […]