Etiket: 5393 sayılı Belediye Kanunu

Avukatlar birden fazla mahalli idarede kısmi zamanlı avukat olarak çalışabilir mi?

       Belediyelerde ve il özel idarelerinde ya da mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen avukatların, bir başka belediye veya il özel idaresinde ya da mahalli idare birliğinde aynı madde çerçevesinde kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırıldığı karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda, böyle bir uygulamanın mümkün […]