Etiket: 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel olarak Çalışanlar Yemek Yardımından Yararlanabilir mi?

Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personelin, 31.12.2013 tarihine kadar olan dönem içerisinde 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesi uyarınca uygulanacak yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmekte olup, bu konuyla ilgili mevzuata aşağıda […]