Etiket: 2013 ek ödeme

Mahalli idarelerde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerin ek ödemeye esas hizmet sürelerinin belirlenmesinde geçici işçi olarak geçen süreler dikkate alınır mı?

       Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinde geçici işçi olarak çalışmakta iken 5620 sayılı “Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak […]