Kategori: Sosyal Yardım

Yetimlere Şeref Aylığı Bağlanıp Bağlanamayacağına İlişkin İdare Mahkemesi Kararı

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: İstiklal Savaşında, Kore Savaşında ve Kıbrıs Barış Harekatında şehit olanların veya bu savaşlara katılarak muharip gazi unvanını kazananlardan vefat edenlerin çocuklarına; 1005 sayılı Kanun veya 3292 sayılı Kanun çerçevesinde aylık bağlanması talebiyle açılan dava, Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından verilmiş olan 17.11.2005 tarihli ve Esas No: 2004/3008 Karar No:2005/1606 Karar […]

Özürlü raporları ile ilgili Danıştay Kararı

Davanın Konusu ve Özeti: Türkiye Körler Federasyonu tarafından, 30.3.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin yetki yönünden tamamının; bu uygun görülmediği takdirde, 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin; 8. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinin; 9. maddesinin 4. ve 5. fıkralarının; 15. maddesinin ve […]