Kategori: İş Sonu Tazminatı

Kendi İsteğiyle Görevinden Ayrılan Sözleşmeli Personele İş Sonu Tazminatı Ödenebilecek Haller

Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre veya mahalli idarelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanlardan sözleşmeleri devam ettiği halde kendi istekleriyle görevinden ayrılan veya sözleşme süreleri sona ermiş olup da kendi istekleriyle sözleşmelerini yenilemeyenlere hangi şartları taşımaları halinde iş sonu tazminatı […]

Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatının Hesabı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre veya 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanların iş sonu tazminatlarının hesabında hangi ücret tutarının esas alınacağı, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi olup, bu yazıda da söz konusu soruna açıklık getirilmeye çalışılacaktır. 1- […]