Kategori: Yurtdışı Tedavisi

Yurtdışında Görevlendirilen Kamu Personelinin Yurtdışında Çalışmaya Başlayan Eşlerinin Tedavi Giderleri

      Bu yazıda, sürekli görevle yurt dışına atanan veya geçici görevle altı aydan daha uzun süreyle yurt dışında görevlendirilen kamu personelinin yurt dışında birlikte ikamet ettiği eşinin, sağlık güvencesi (sağlık sigortası) içeren veya içermeyen bir işyerinde çalışması halinde; söz konusu eşin tedavi giderlerinin ilgili kamu görevlisinin kurumunun bütçesinden karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.       […]