Kategori: Katılım Payı

Yaşlı ve Muhtaç Olanların Muayene Katılım Paylarının Belediyeler Tarafından Karşılanması

Yeşil kartlı olarak tedavi hakkı bulunanların hastanelerdeki hekim ve diş hekimi muayene katılım paylarının belediye bütçesinden ödenip ödenemeyeceği, belediye harcamaları açısından tereddüde düşülen konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.               3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki yeşil kartlı hak sahipleri, muayene katılım payı uygulaması açısından […]