Kategori: Genel Sağlık Sigortası

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 25.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL ÇERÇEVESİ

       1- Tebliğ değişikliğinin 1 inci maddesinin getirdiği yenilikler; a) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasındaki dönemde, yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasındaki dönemde, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları ise intibak eğitimine […]

Özel Hastanelerde Fatura Karşılığı veya Serbest Meslek Makbuzu Karşılığı Hizmet Sunan Hekimlere Yapılacak Ödemelerde Tevkifatlı KDV Uygulaması Kaldırıldı

15.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte de yürürlüğe giren KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)’in 2 nci maddesinde; “MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan sağlığına […]

OHSAD HEKİM ÇALIŞMA SUNUMU

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından 13-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen düzenlenen “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları 7” Kurultayı’nda sunumunu yaptığım “Hekim Sözleşmeleri, Özel Hastanelerde Hekimlerin Çalışma Düzeni” konulu çalışmanın bir örneğini sizlerle paylaşıyorum. Tıklayınız.

OHSAD HEKİM ÇALIŞMA SUNUMU Lütfen tıklayınız. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından 13-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen düzenlenen “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları 7” Kurultayı’nda sunmuş olduğum “Hekim Sözleşmeleri, Özel Hastanelerde Hekimlerin Çalışma Düzeni” konulu sunumun bir örneğini sizlerle paylaşıyorum.

Yurtdışında Görevlendirilen Kamu Personelinin Yurtdışında Çalışmaya Başlayan Eşlerinin Tedavi Giderleri

      Bu yazıda, sürekli görevle yurt dışına atanan veya geçici görevle altı aydan daha uzun süreyle yurt dışında görevlendirilen kamu personelinin yurt dışında birlikte ikamet ettiği eşinin, sağlık güvencesi (sağlık sigortası) içeren veya içermeyen bir işyerinde çalışması halinde; söz konusu eşin tedavi giderlerinin ilgili kamu görevlisinin kurumunun bütçesinden karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.       […]

İzin Alarak Vatandaşlıktan Çıkan Kişiler Türkiye’de Bulunduğu Süre İçerisinde Mavi Kartla Genel Sağlık Sigortalısı Olabilir mi?

Doğumla Türk vatandaşı olmakla birlikte vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedip başka ülkelerin vatandaşlığına geçen ve vatandaşlığına geçtiği ülkede ikamet eden kişiler, adlarına düzenlenmiş olan mavi kartla başvuruda bulunarak Türkiye’de kaldıkları dönem içerisinde genel sağlık sigortası kapsamına girerek Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık yardımı alıp alamayacaklarına ilişkin mevzuat hükümleri ve bu konuda yapılması gereken […]

Yaşlı ve Muhtaç Olanların Muayene Katılım Paylarının Belediyeler Tarafından Karşılanması

Yeşil kartlı olarak tedavi hakkı bulunanların hastanelerdeki hekim ve diş hekimi muayene katılım paylarının belediye bütçesinden ödenip ödenemeyeceği, belediye harcamaları açısından tereddüde düşülen konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.               3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki yeşil kartlı hak sahipleri, muayene katılım payı uygulaması açısından […]