Kategori: Sosyal Yardım Mevzuatı

Yurtdışında Görevlendirilen Kamu Personelinin Yurtdışında Çalışmaya Başlayan Eşlerinin Tedavi Giderleri

      Bu yazıda, sürekli görevle yurt dışına atanan veya geçici görevle altı aydan daha uzun süreyle yurt dışında görevlendirilen kamu personelinin yurt dışında birlikte ikamet ettiği eşinin, sağlık güvencesi (sağlık sigortası) içeren veya içermeyen bir işyerinde çalışması halinde; söz konusu eşin tedavi giderlerinin ilgili kamu görevlisinin kurumunun bütçesinden karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.       […]

3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun

VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN       Kanun Numarası                        : 3292     Kabul Tarihi                               : 28/5/1986     Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 3/6/1986       Amaç ve kapsam     Madde 1- (Değişik: 24/7/2008-5793/16 md.) Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu […]

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN       Kanun Numarası               : 2022     Kabul Tarihi                      : 1/7/1976     Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 10/7/1976   Sayı : 15642           Madde 1- (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her […]

442 sayılı Köy Kanunu (Sadece sosyal yardımları ilgilendiren kısmı)

KÖY KANUNU              Kanun Numarası                 : 442           Kabul Tarihi                        : 18/3/1924           Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 7/4/1924  Sayı : 68           Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 3   Cilt : 5   Sayfa : 336           Madde 74 – Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkiya türemiş ise […]

168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun

YABANCI MEMLEKETLERDE TÜRK ASILLI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERE SOSYAL YARDIM YAPILMASI HAKKINDA KANUN   Kanun Numarası           : 168 Kabul Tarihi                   : 16/12/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 23/12/1960 Sayı : 10688   Madde 1 – (Değişik: 17/4/2008-5754/91 md.) Yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve yabancı uyruklu […]